ทัวร์ต่างประเทศ

 • Country: ทิเบต ดินแดนหลังคาโลก สายการบินเสฉวน แอร์ไลน์
  Duration: 5 วัน 4 คืน
  วันที่ 01-05 ธ.ค. 60 / 07-11 ธ.ค. 60
  วันที่ 29 ธ.ค. 60 – 02 ม.ค. 61
  Start Price : 51,900.-
  พาโรริงปูซอง พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ วัดคิชู ลาคัง ที่ทำการไปรษณีย์ภูฏาน อนุสรณ์สถานแห่งชาติ พูนาคา โดชูลาพาส วัดชิมิลาคัง พูนาคาซอง พระศรีสัจจธรรม จุดชมวิวซังเกกัง สวนสัตว์แห่งชาติ ห้องสมุดแห่งชาติ ตาซิโซซอง พาโร วัดทักซัง
 • Country: ทิเบต ดินแดนหลังคาโลก สายการบินเสฉวน แอร์ไลน์
  Duration: 6 วัน 5 คืน
  วันที่ 10-15 พ.ย. 60
  วันที่ 01-06, 22-27 ธ.ค. 60
  วันที่ 29 ธ.ค. 60 -  03 ม.ค. 61
  Start Price : - 32,900.-
  พระราชวังโหลวปูหลินคา พระราชวังโปตาลากง อารามโจคัง ตลาดบาร์ฆอร์ อารามเซรา ถนนคนเดินซุนซีลู่ โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
 • Country: NIKKO-GUMMA-KAWAGOE-TOKYO แอร์เอเชียเอ็กซ์
  ศาลเจ้าโทโชคุ-เจ้าแม่กวนอิม-คาวาโกเอะ-ตลาดปลา-อาซากุซะ-ช้อปปิ้ง-ออนเซน
  Duration: 6 วัน 4 คืน
  14-19, 21-26 พฤศจิกายน 60
  19-24 ธันวาคม 2560
  Start Price : - 37,900.-
  ศาลเจ้าโทโชกุ ทะเลสาบซูเซนจิน้ำตกเคง่อน แช่น้ำแร่ วัดเจ้าแม่กวนอิม เมืองเก่าคาวาโกเอะ หอระฆ้งโทคิโนะคาเนะ อิสระเต็มวัน ตลาดปลาซึกิจิ วัดอาซากุซะ โตเกียวสกายทรี
 • Country: เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม EVA AIR (BR)
  Duration: 7 วัน 5 คืน
  19-25 ตุลาคม 60
  2 – 8, 16 - 22 พฤศจิกายน 60
  2 – 8, 21 - 27 ธันวาคม 60
  28 ธ.ค. – 3 ม.ค.61
  Start Price : - 49,900.-
  อัมสเตอร์ดัม หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ ล่องเรือแม่น้ำไรน์ จัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg) ปราสาทไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle)
  ชมเมืองอัมสเตอร์ดัมโดยการล่องเรือหลังคากระจก
 • Country: เกาหลี Valley of paradise Ski&Snow โคเรียนแอร์
  Duration: 5 วัน 3 คืน
  13-17/20-24 ธ.ค.60
  27-31 ธ.ค.60 (วันหยุดขึ้นปีใหม่)
  Start Price : - 29,900.-
  หมู่บ้านวัฒนธรรมเจินจู เขาด็อกยูซาน (รวมค่าขึ้นกระเช้า) อิสระเล่นสกี สกีรีสอร์ท ไร่สตอเบอรี่ สวนสนุกล๊อตเต้เวิลล์ Lotte Tower (ราคารวมค่าขึ้นลิฟต์) อาบน้ำแร่สไตล์เกาหลี Jimjilbang โซลทาวเวอร์ พระราชชางด๊อกคุง ตลาดเมียงดง
 • Country: GOODDAY TOKYO JL 5D3N
  ฟูจิ-ฮาโกเน่-โตเกียว-คามาคุระ-อาซากุซะ-ตลาดปลาซึกิจิ-ออนเซน เจแปนแอร์ไลน์
  Duration: 5 วัน 3 คืน
  ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 2017
  Start Price : - 39,900.-
  อุทยานฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ หุบเขาโอวาคุดานิ โกเทมบะเอ้าท์เล็ต แช่น้ำแร่ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 กรุ๊ปก่อน 20 ธ.ค. 59 กิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี กรุ๊ปหลัง 21-31 ธ.ค. 59 เมืองโตเกียว ตลาดปลาซึกิจิ วัดอาซากุซะ ช้อปปิ้งชินจูกุ นาริตะ
 • Country: TOKYO IN TOWN WINTER 5D3N
  ฮาโกเน่-ชิมไข่ดำ-ฟูจิ-อาซากุสะ-ช้อปปิ้ง-ขาปูยักษ์-ออนเซน
  Duration: 5 วัน 3 คืน
  ตลอดธันวาคม 2017
  Start Price : - 34,900.-
  โตเกียว อุทยานฮาโกเน่ ศาลเจ้าฮาโกเน่ หุบเขาโอวาคุดานิ โกเท็มบะเอ้าท์เล็ท อาบน้ำแร่ ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 [ตามสภาพอากาศ] [กรุ๊ป 7,8,13,14,15] กิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี [กรุ๊ป 20,21,22]วัดอาซากุสะ อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์
 • Country: HIMEJI OSAKA-KYOTO 5D3N แอร์เอเชียเอ็กซ์
  ฮิเมจิ-โกเบ-เมืองเก่าคิตาโนะ-ภูเขาร็อคโกะ-โอซาก้า-ฟรีช้อปปิ้ง-เกียวโต-อิออน
  Duration: 5 วัน 3 คืน
  กันยายน ตุลาคม ธันวาคม 2017
  Start Price : - 19,900.-
  ปราสาทฮิเมจิ เมืองโกเบ ย่านเมืองเก่าสไตล์ยุโรป คิตาโนะ ชมวิวยอดเขาร๊อคโกะ โอซาก้า อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ เมืองเกียวโต วัดคิโยมิสึ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ จัสโก้อิออน-คันไซ
 • Country: TOKYO IN TOWN แอร์เอเชียเอ็กซ์
  Duration: 5 วัน 3 คืน
  ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 2017
  Start Price : - 30,900.-
  โตเกียว วัดอาซากุซะ อุทยานฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ หุบเขาโอวาคุดานิ อาบน้ำแร่ ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะฮักไก อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อดิสนีย์แลนด์

หน้า